Religionsmøter skaper spørsmål og utfordrer til dialog. Hva er kultur, og hva er religion når vi begrunner tro og religiøs praksis? Hva er dogmatisk og hva er folkelig religion? Hvordan påvirker religionsmøter kvinners religiøse status?

Gunnhild Røthe er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004 med avhandlingen Helt, konge og helgen. Den hagiografiske tradisjon om Olav den hellige i «Den legendariske saga», «Heimskringla» og «Flateyjarbók», og var som postdoc-stipendiat tilknyttet Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder. Røthe er fast spaltist i Klassekampen og underviser i norsk og religion.

ISBN 9788283050912
256 sider    
Myk perm med klaffer
Pris: Kr 390,–
Utgivelsesdato: Juli 2020

annonseplass

Ledig annonseplass