Axel Christophersen

Under Trondheim

Under Trondheims gater og bygninger ligger byens historie lag på lag. Brostein, mur og asfalt skjuler den spennende fortellingen om våre forfedre og hvordan de levde.

Nidarneset ble skapt i møtet mellom elven Nid og den langstrakte Trondheimsfjorden. I begynnelsen var Nidarneset en halvøy dekket av busker og strandvegetasjon. I middelalderen lå en av Norges største og viktigste byer her: Nidaros, senere kalt Trondheim.

I denne boka er det menneskene på Nidarneset som står i sentrum. Fortellingen starter da de første bøndene tar halvøya i besittelse, og fortsetter med fremveksten av bysamfunnet under Olav Haraldsson. Historien ender med et innsyn i hverdagslivet mot slutten av middelalderen, omkring 1550. Livet i byen var preget av svartedauden, gjenreisning og stadige pestutbrudd.

Hvordan formet menneskene Nidarneset? Hvordan kan gjenstander og rester etter hus, gater, brønner og brygger si oss noe om Nidarneset og om byens fortid? Med utgangspunkt i fysiske spor fra mer enn 2500 års liv og virke i elvemunningen viser forfatter og arkeolog Axel Christophersen vei under Trondheim.


Museumsforlaget
Utgitt: Kommer i september 2020
ISBN: 9788283050875
Antall sider: 416
Format: 21,7 x 28,7 cm
Leveringstid: 2-5 virkedager
Innbinding: Hard perm
Pris 390,-


Axel Christophersen er professor i historisk arkeologi ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han deltok i de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim på 1970- og 80-tallet og ledet det store forsknings- og publiseringsarbeidet etter avslutningen av undersøkelsene. Det arbeidet satte Trondheim i en nordisk lederposisjon på området byarkeologi. Christophersen har også bidratt i en rekke byarkeologiske undersøkelser i både inn- og utland.
Boka er rikt illustrert med bilder av funn fra bygrunnen og skisser av livet slik det kan ha fortonet seg. Det er nesten så du kjenner luktene og hører lydene fra handelsbodene i Kaupmannastretet. Bli med under Trondheim!

annonseplass

Ledig annonseplass